amp template

Privacy verklaring

Ik ben wettelijk verplicht te vermelden hoe ik met uw privacy omgaat. 


AVG / PRIVACY VERKLARING
Hier leg ik je uit welke gegevens ik van je vastleg, waarvoor en waarom. Mooie Portretten neemt het onderwerp privacy en persoonsgegevens zeer serieus.
Heb je vragen dan kun je mij, Maaike Melgers-Rijnbeek, bereiken via e-mail info@mooieportretten.nl of via het telefoonnummer 06 51470803.
Mijn postadres is Allegrolaan 19, 6842DD Arnhem. Volgens wetgeving moet ik een Functionaris Gegevensbescherming aanwijzen, dat ben ik dus zelf: Maaike Melgers-Rijnbeek.

Samengevat: als je mij inhuurt heb ik wat gegevens van je nodig om met je te communiceren, contact met je op te kunnen nemen of om je een factuur te kunnen verzenden. Ik leg niet meer gegevens vast dan noodzakelijk en als ik de gegevens niet meer nodig heb verwijder ik ze zodra dat kan en mag. Met partijen die voor mij (sub)diensten uitvoeren heb ik afspraken gemaakt over hoe we omgaan met gegevens, een verwerkersovereenkomst.

PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK
Als je mij inhuurt leg ik gegevens van je vast. Het is meestal zo dat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt via e-mail of het contactformulier. Hieronder een, niet gelimiteerde, opsomming:
• Voor- en achternaam;
• Adres- en factuur gegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres
• Overige (persoons)gegevens die je zelf verstrekt (correspondentie en/of telefonisch);
• Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende pagina's op mijn website.
• Internetbrowser, ip adres en apparaat type.

WAAROM LEG IK GEGEVENS VAST?
Het vastleggen van gegevens is noodzakelijk om:
• Met jou te kunnen communiceren over de opdracht(en) waarvoor je mij hebt ingehuurd.
• Op de juiste tijd op de juiste plaats te zijn, bijvoorbeeld op jullie bruiloft
• Je te kunnen bellen of e-mailen
• Om een album of een ander product aan je op te kunnen sturen.
• Mijn boekhouding op orde te houden en te voldoen aan voorwaarden van b.v. de Belastingdienst.
• Mijn website analyseert jouw gedrag om daarmee de website te verbeteren en het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren.

HOE LANG BEWAAR IK GEGEVENS?
Gegevens uit mijn boekhouding moeten zeven jaar worden bewaard. Ik bewaar andere persoonsgegevens niet langer dan (strikt) nodig is.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Ik verkoop jouw gegevens níet aan derden en zal deze alleen verstrekken aan anderen als dat noodzakelijk is of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die voor mij, jouw gegevens verwerken heb ik afspraken gemaakt hoe met deze gegevens omgaan. Voorbeeld: mijn boekhouder ziet en verwerkt ook jouw gegevens zodat ik aan de belastingeisen kan voldoen. Het bedrijf dat dit voor mij verzorgt heeft met mij een overeenkomst gesloten over hoe ze deze gegevens gebruiken, een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

VERWERKERS
Het is mogelijk dat Mooie Portretten de opdracht geeft aan een andere partij om voor haar persoonsgegevens te verwerken. De opdrachtnemer wordt door de AVG een "verwerker" genoemd (voorheen bekend onder de term: bewerker). Ook kan gedacht worden aan een hostingbedrijf of het gebruik van een dienst als Dropbox of Google Drive.
Ik sluit verwerkerovereenkomsten met haar verwerkers. Er is daarvoor een model-verwerkersovereenkomst beschikbaar. Dit model voldoet aan alle verplichtingen zoals neergelegd in art. 28 AVG.
In het geval dat ik als verwerker wordt aangemerkt, dan is het noodzakelijk dat de opdrachtgevers voorzien worden van informatie zoals bedoeld in art. 28 lid 3 onder AVG. Mocht een opdrachtgever toch meer specifieke informatie wensen, dan is het uiteraard mogelijk om contact op te nemen.
Bovenstaande alinea's zien op de situatie dat Mooie Portretten een opdracht geeft aan een derde partij om persoonsgegevens te verwerken. Ik ben echter zelf ook verwerker. Ik verwerkt immers ook persoonsgegevens in opdracht voor opdrachtgevers/klanten zoals basisscholen. (voornamelijk foto's). Dat betekent dat Mooie Portretten ook met haar opdrachtgevers verwerkersovereenkomsten dient te sluiten als sprake is van verwerking van persoonsgegevens.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Mijn website maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast gebruik ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content kan aanbieden.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld social media-bedrijven zoals Facebook.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien of aan te laten passen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en/of heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering etc. sturen naar info@mooieportretten.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik probeer uiterlijk binnen zes weken op je verzoek te reageren.

HOE IK PERSOONSGEGEVENS BEVEILIG
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doe ik bijvoorbeeld door een https verbinding te gebruiken voor mijn website en andere online diensten en gebruik te maken van complexe wachtwoorden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mooieportretten.nl


Contact

Mooie Portretten 
Allegrolaan 19
6842DD Arnhem
kvk:09193096

info@mooieportretten.nl
06 514 70 803